Kategorier
Allmänt

Arbetstillstånd – få klart alla papper innan du börjar jobba

Ett arbetstillstånd innebär en trygghet för dig som kommer till Sverige från ett annat land för att jobba. Alternativet, att jobba svart, rekommenderas inte.

Det tyder på en fin arbetsmoral och vilja att göra rätt ifrån sig om man vill komma till Sverige för att arbeta. Många branscher skriker efter personal och är helt beroende av utländsk arbetskraft för att möta efterfrågan på verksamheternas tjänster. Däremot ska man naturligtvis inte komma till Sverige och jobba till vilket pris som helst.

Till exempel får det inte vara så att man kommer till Sverige och börjar arbeta utan det som kallas för arbetstillstånd. Jobbar man utan ett sådant är det olagligt och risken är att både medarbetaren och företaget kan råka illa ut, på flera olika vis, om det kommer upp i ljuset.

Arbetstillstånd är en juridisk process

Att arbeta utan tillstånd är alltså samma sak som att arbeta svart. Det innebär att du sannolikt kommer att bli betald “under bordet” utan att lönen beskattas. En annan konsekvens är att du får noll och ingen anställningstrygghet och inte är täckt av några försäkringar om det skulle ske en olycka under jobbet.

Det är alltså en väldigt dålig idé att jobba utan att först ha ordning på alla papper. Att få arbetstillstånd kan låta lite komplicerat och byråkratiskt och därmed avskräckande, men det är helt enkelt någonting som bara måste göras. Ibland kan det kännas bättre att ta emot juridisk hjälp för att underlätta för sig själv under processen.

Kategorier
Allmänt

Vässa dina argument som advokat

Vill du som advokat finslipa dina talanger kan du gå en advokatkurs. Du kan till exempel gå en kurs i retorik för att utveckla din argumentationsförmåga och i längden vinna fler fall i rätten.

Det är viktigt att veta vad du får och inte får göra. Det gäller i många sammanhang, men framför allt där lagen är något av en gråzon eller du helt enkelt inte har en aning om vad som gäller. Ibland kan man känna att man skulle vilja ha en personlig rådgivare vid sin sida. En person som är påläst kring det där med juridik. Som kan ge en goda råd om vilka avtal man bör ingå och inte ingå, vad man bör säga eller inte säga och mycket mer. Det hade kunnat bespara en mycket trubbel och eventuella rättsliga processer. För dig som kanske redan har den kunskapen och är utbildad advokat är dock inte kunskapsbägaren full på något sätt. Det finns fortfarande många kurser att gå för dig som praktiserar juridiken varje dag.

Fördjupa dig i särskilda områden

Advokaten måste ha talets förmåga. Varför då inte gå en kurs i retorik för att lära dig hur du stärker dina argument och talar på ett sätt som kan övertyga en domare och nämndemän? Du skulle också kunna fördjupa dig i ett särskilt område i juridiken. Till exempel kan du välja familjerätt, avtalsrätt eller någonting annat och göra det till ditt specialområde. Underskatta inte heller värdet av ledarskap som du också kan gå kurs i. Lär dig mer på denna hemsida: bginstitute.se

Kategorier
Allmänt

Varför behövs advokater?

Ibland tar livet en oväntad vändning. Du blir anklagad för ett brott, du får problem i yrkeslivet eller hamnar i en vårdnadstvist. Du vet inte när du kommer behöva en advokat som hjälper dig.

Om livet vore enkelt och förutsägbart hela vägen skulle allt bli mycket lugnare. Kanske skulle det eventuellt bli roligare – eller tråkigare. Ingen vet. Livet följer sin egen röda tråd och vi kan bara följa med. Vissa vändningar är roliga medan andra är raka motsatsen.

Det är sällan en advokat har en klient som är glad över den situation som hen har hamnat i. Det ligger i sakens natur. Man kan ha blivit vilseförd i affärer. Man kan ha blivit anklagad för ett brott – skyldig eller oskyldig. En skilsmässa kan fungera så illa att man hamnar i en vårdnadstvist efter ett tag. Ingendera är roligt men det är advokatens jobb att hjälpa dig att reda ut allt.

Juridiken och du

En privatperson utan juridisk utbildning har oftast väldigt begränsade kunskaper om rättsprocessen. Advokatens roll när något inträffat är att stötta dig. Den rätta advokatfirman i Göteborg vet vad man kan förvänta sig och vad som behöver göras. Troligen är du själv ganska borttappad och behöver all hjälp du kan få.

Olika typer av rättsprocesser kräver olika förberedelser och innebär vitt skilda konsekvenser för dig som blir inblandad. Om du är misstänkt för ett brott eller om du är ett brottsoffer spelar ingen roll eftersom alla har rätt till kvalificerad hjälp. Lämna de juridiska krångligheterna till advokaten för bästa möjliga utfall.

Kategorier
Allmänt

Var noggrann med ditt husköp

Bli inte förblindad av att du nu äntligen ska köpa något eget. Var kräsen och kolla på olika hus innan du bestämmer dig. Hittar du det perfekta huset men magkänslan säger nej, lyssna på den.

Hur fint ett hus än är ska man inte bara gå efter dess utseende. Att det är ett bra och helt hus utan skador är viktigare. Har du aldrig köpt hus innan och inte vet vad du ska kolla efter? En bra idé är att ha med sig någon när man kollar på hus. Gärna någon som har gjort detta tidigare. Saker ni själva kan kolla på innan ni går vidare och besiktar det är skorstenen, taket, väggarna fria från fukt, ingen konstig doft med mera. Köp inte ett hus som inte känns helt rätt, för det finns flera olika hus på markanden. Ditt drömhem kommer att dyka upp.

Kolla efter dolda fel

Om du har hittat ett hus du vill gå vidare med bör du låta en kunnig besiktningsman se över det. De ser över allt i hemmet, taket, skorsten etc. Även skadedjur kan vara dolt fel. Hittar du eller din besiktningsman dolda fel i huset, se till att dessa noteras direkt. Vilken väg ni sen väljer att ta är upp till er. Kontakta en jurist om det behövs för att driva frågan vidare. Vill ni ha ned priset och fixa det själv? Ska säljarna fixa det innan köpet görs? Det är upp till er vad ni kommer överens om och vad som passar er bäst.

Kategorier
Allmänt

Kunskap om lagtext och förfarande

För att rättegångar, och övrigt förfarande vid brott, ska gå rätt till så krävs det olika funktioner. Förutom domare ska det finnas en advokat på varje sida, som ser till sin klients bästa.

Även om det ofta ses som illa att bli dömd för ett brott så är det inte alltid den som utfört brottet haft ett dåligt uppsåt, eller att brottet varit planerat. Det innebär att det finns en stor gråskala där rätten ska ta hänsyn till hur illa händelsen är och om det ens rör sig om ett brott. Eller om det är den anklagade som är den skyldige. Därför är det viktigt att alla parter i ett brottmål har en representant som arbetar för sin klients bästa och som även är kunnig inom lagtexten och förfarandet. Det är enda sättet som man kan vara säker på att en rättegång blir så korrekt och rättvis som möjligt.

Utbildning och personlig lämplighet

För att kunna bli en framgångsrik försvarsadvokat i Stockholm krävs att man har den rätta utbildningen men även att man är en person som passar inom yrket. Man ska ha lagom empati för sin klient och inte vara för känslig, eftersom det då kan slita och göra att man inte kan hålla sig saklig i ärendet. Det är också viktigt att man kan hålla ett lugnt sinne och vara verbalt kunnig så att man kan framföra sina tankar och åsikter på ett enkelt och sakligt sätt. Dessutom bör man vara ordentligt påläst.

Kategorier
Allmänt

Vem är det som har rätt till barnen?

Vid en skilsmässa där det finns barn inblandade behöver det ibland, inte alltid, avgöras vem barnen ska bo hos. Delad vårdnad, ensam vårdnad och umgängesrätt, vad innebär det egentligen?

Det är oftast jobbigt och uppslitande att gå igenom en skilsmässa, oavsett om det finns barn med i bilden eller inte. Men när det finns barn som påverkas av detta, kan det vara bra att ta hjälp, råd och stöd från ett juridiskt ombud. Vissa advokater är specialiserade inom just det här området och kan hjälpa er genom allt som har med skilsmässan och biten med vårdnad att göra. Vem är det egentligen som har rätt till barnen vid en skilsmässa? Kan parterna komma överens sinsemellan så är ju det allra bäst, men det fungerar inte så alla gånger.

Barnen kommer först

Barnen har efter en skilsmässa rätt till umgänge med den förälder man inte bor med när skilsmässan har gått igenom. När föräldrarna går isär så ska det bestämmas vem som ska ha barnet när och hur mycket tid som ska fördelas mellan de två parterna. Det är här det kan vara bra att ha med ett juridiskt ombud som styr upp allting. I de flesta fall brukar tiden för barnet delas upp hälften hälften, men det är inte alltid detta fungerar på grund av olika orsaker. Då kan det bestämmas att barnet bor hos den ena föräldern, medan den andra föräldern bara har umgängesrätt. Sedan ska det även bestämmas hur mycket tid till umgänge den föräldern får. Läs mer om umgängesrätt på denna webbsida: https://www.umgängesrätt.com

Kategorier
Allmänt

När det oväntade inträffar

Att man på något sätt skulle bli inblandad i ett brott är inte något de flesta ens kan föreställa sig. Om man ändå en dag skulle stå där behöver man en trygg advokat vid sin sida. Oavsett skuld.

Vårt rättssystem bygger på att ingen skall anses vara skyldig till ett brott förrän det bevisats. Det är alls inget unikt utan de flesta system bygger på samma princip. Vad som skiljer sig åt i olika länder är hur man kommer fram till ansvarsfrågan, vad lagen anser är ett brott, och vem som har sista ordet vad gäller skuldfrågan.

Många som hör ordet “brott” tänker per automatik på våld, men ett brott kan vara så mycket annat än just ett våldsbrott. I själva verket är det ofta så. Det kan handla om bedrägeri eller skattebrott eller stöld. Det kan vara narkotikabrott eller sexualbrott. Brottmål innefattar många olika rättsområden.

Hur fungerar det med juridisk hjälp?

Är du anklagad för ett brott eller har du blivit utsatt för ett brott? Då bör du snarast ta kontakt med en bra advokatfirma med lång erfarenhet. Olika firmor har olika inriktning så se till att den firma du kontaktar har rätt kompetens.

Om du är brottsanklagad följer din advokat dig från början till slutet av processen. Om du blivit utsatt för ett brott är din advokat ditt målsägarbiträde och stöttar dig vid rättegång och eventuella skadeståndskrav. Slutligen finns speciella advokater som agerar för brottsutsatta barn som naturligtvis behöver speciella hjälpinsatser. Ta kontakt med en bra advokatfirma idag!

Kategorier
Allmänt

Svåra livsval blir enklare med rätt stöd

När man hamnar i en situation där man ser en vårdnadstvist som den enda vägen framåt är livet inte enkelt. Stress ger press och kunskaper och styrka behövs. Var hittar du det stöd du behöver?

Otaliga människor befinner sig i samma situation som dig. Det hjälper förstås inte dig personligen men det kan finnas en tröst i att veta att man inte är ensam. Idag är tyvärr vårdnadstvister vardag för många. De ambitioner och de mål man haft i ett förhållande är borta. Det samarbete med den andra föräldern du hoppats på fungerar inte alls.

I denna situation är det dags för förändring. Om du gjort bedömningen att samarbete inte fungerar kan du inleda en vårdnadstvist. Det viktigaste i alla sådana situationer ska vara det aktuella barnets välbefinnande. Ibland är enskild vårdnad ett bättre alternativ.

Hur fungerar en vårdnadstvist?

Det första man behöver göra är att kontakta en jurist, gärna en som har lång erfarenhet av liknande mål. Ett juridiskt ombud som står på din sida och kan proceduren och vet hur systemet fungerar är helt ovärderlig.

I en situation som denna är det alltid, enligt FN:s barnkonvention, barnets bästa som är i fokus, inte vad föräldrarna tycker. Därför spelar barnets ålder roll – äldre barn kan uttrycka en egen vilja och den ska respekteras. Så även yngre barns, givetvis, men där finns svårigheter av annat slag.

Kostnaden för en vårdnadstvist behöver inte vara ett hinder. Försäkringar kan betala rättshjälp. Om du behöver stöd ska du ta kontakt med advokat.

Kategorier
Allmänt

Vad är en bodelning?

Vid separation, skilsmässa och när någon av parterna avlidit, kan man ibland behöva göra en bodelning. Det innebär att man delar upp det som man tillsammans har ägt under tiden man levt ihop.

En bodelning skiljer sig lite åt beroende om man varit sambos, gifta eller om den görs för att en av parterna har avlidit. Vid en bodelning för sambo omfattas man av sambolagen och inte äktenskapsbalken. Det betyder att all egendom som man har införskaffat under den tid som man har bott ihop och varit sambos ska delas lika. All annan egendom som man hade innan man flyttade ihop är enskild egendom. Har man däremot ingått ett samboavtal där det står hur den gemensamma egendomen ska delas upp vid en separation är det samboavtalet som gäller och man kan inte begära en bodelning vid separation.

En bodelning skiljer sig åt mellan sambos, gifta och avliden

Vid en skilsmässa ska man göra en bodelning utifrån äktenskapsbalken vilket innebär att all egendom ska delas mellan makarna. När man gifter sig blir normalt all egendom gemensam om man inte har skrivit ett äktenskapsförord som säger annat. Ett äktenskapsförord står alltid över äktenskapsbalken. Även när en maka eller make avlider ska det göras en bodelning. Men till skillnad från vid en skilsmässa eller separation mellan sambos är det ofta flera parter inblandade som barn, arvingar och personer som finns med i ett testamente. Det är viktigt att man reder ut vad som gäller så att det inte uppstår problem senare eller att andra arvtagare ställer krav i efterhand.

Kategorier
Allmänt

Att reda ut ett arv

Det sista man behöver när ett dödsfall inträffat är oenighet. Ändå är det inte ovanligt att det sker. Det är ofta starka känslor närvarande när någon går bort. Då är det viktigt med fakta.

Trots att man i många fall är något förberedd på ett dödsfall går det ändå inte att fullt ut förbereda sig. När en människa är borta tillkommer det dessutom ett stort antal praktiska frågor. Frågor och problem man aldrig funderat över kan komma upp. Det kan låta krasst att ens fundera över ägodelar och liknande, men det är ändå saker som behöver tas om hand och hanteras. Det kan tyvärr också bli så att man inte är helt överens inom släkt och familj efter ett dödsfall. Enklast och bäst ställer sig saken om man i god tid och under odramatiska förhållanden tagit kontakt med advokater som är specialiserade på arvsrätt.

Vad är det som gäller?

I Sverige finns ett begrepp som heter arvsordning och i grunden är det denna som bestämmer vem som ska ärva någon och hur mycket. Vissa saker kan inte ens ett testamente ändra på. Vet man med sig att det finns saker som behöver ordnas ska man ändå ordna upp sina affärer och låta en juridiskt kunnig person upprätta ett testamente. Många glömmer t.ex. att en sambo inte ärver något alls oavsett att man sammanlevt i många år. Vill man ändra på den saken behöver man kontakta advokat. En advokat kan hjälpa dig att göra oklarheter klara, så kontakta en advokatbyrå.