Kategorier
Juridik

När du hamnar i knipa och blir misstänkt för brott

Är du misstänkt för brott? Lär dig hur du får rätt försvarsadvokat och använder rättssystemet för en mindre skrämmande process. Blir du nyfiken? Läs mer här.

Hamnar du i blåsväder och blir misstänkt för något olagligt, kan hela tillvaron kännas som en dålig kriminalroman. Först och främst, andas ut. I Sverige finns det ordentliga rättssystem som ser till att alla sidor av myntet prövas.

Du behöver förstås inte bli försvarsadvokatens bästa vän på direkten, men att ha en vid din sida kan definitivt göra processen mindre skräckinjagande. Och vem vet, detta kanske rentav kan undanröja ett missförstånd fortare än du kan säga ”jag svär, jag gjorde det inte.”

Välj advokat när du är misstänkt för brott

Att välja rätt försvarsadvokat när du är misstänkt för brott är ungefär lika viktigt som att välja rätt medpassagerare på en roadtrip genom Sverige. Du vill ha någon som förstår kartan, inte tvekar inför en omväg och helst har bra musiksmak, eller i det här fallet någon som verkligen kan lagen.

En bra början är att kolla upp om du har rätt till en offentlig försvarare. Det är någon staten ordnar åt dig kostnadsfritt om du skulle bli frikänd. Om inte, ta en titt på din hemförsäkring. Ibland kan den täcka rättshjälp och då har du ekonomiskt stöd för att anlita den privatjurist som kan din situation bäst. Det är lite som att leta efter en ny bästa kompis, men för rättvisans skull.

Kategorier
Entreprenadtvist

Entreprenadtvist ur olika perspektiv

En entreprenadtvist är aldrig en rolig historia. Därför bör du ta reda på vad man kan förvänta sig av dem som är inblandade och se till att du slipper vara där.

När man ger sig i kast med att driva en entreprenad ihop med andra företag är det viktigt att man vet vad man har för rättigheter och vilka skyldigheter man förväntas uppfylla. Skulle det bli så att man i ett senare skede i byggandet inte är överens med de andra inblandade kan det uppstå det som kallas för tvist.

I det här speciella fallet är det en entreprenadtvist det handlar om. Kort och gott en oenighet bland de entreprenörer som är inblandade i bygget. Det kan gälla tidsplanen eller själva utförandet av arbetet. Andra saker som kan vara en anledning till en tvist är kostnaderna.

Entreprenadtvist kan bli en chock för ungdomar

Om du själv skulle vara i de sena tonåren eller strax däröver och renoverar din första lägenhet kanske du hamnar i en situation där det uppstår en entreprenadtvist. Det kan vara så att de du anlitat för att utföra arbetet inte håller vad de lovat, att de inte finns på plats när de sagt eller inte avslutar arbetet.

Det du kan göra i en sådan situation är att ta hjälp genom att driva en tvist. Men det är inte det roligaste för dig som är ung och oerfaren på dylika ting. Bästa rådet skulle därför vara att du anlitar en firma som har gott renommé och har ord om sig att alltid göra bra ifrån sig.

Kategorier
Juridik

Rådgivning för att följa GDPR

GDPR kan för en lekman vara en snårig skog där man inte vet vad som är tillåtet och inte. Därför är det alltid säkrast att anlita en expert för rådgivning.

Internet och datalagring tog många företag och organisationer på sängen. Med de nya hjälpmedlen fanns det möjlighet att lagra otroligt mycket information om en individ utan att individen själv var medveten om det. När nyhetens behag hade lagt sig insåg man att detta måste regleras. I maj 2018 trädde därför EU:s dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. Förordningen innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

För mindre företag och organisationer som samlat på sig ett kund- eller medlemsregister kan detta innebära ett problem. En av de grundläggande principerna i GDPR är att personuppgifter bara får behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifter får bara behandlas om det har ett tydligt redovisat syfte enligt rättsliga grunder. Dessa grunder är samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning samt grundläggande intresse.

Det kan vara svårt för en ovan att tolka men man kan få rådgivning om GDPR

GDPR är en förordning som är till för att skydda individen. I Sverige övervakas efterlevnaden av reglerna av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Myndigheten granskar att reglerna på dataskyddsområdet följs, framförallt genom tillsyn. Att inte följa förordningen kan, framförallt för större företag, leda till avsevärda böter. För mindre företag leder det oftast till en reprimand som kräver åtgärd.

För att vara säker på att man följer de regler som finns kan man vända sig till någon som har de juridiska kunskaper som krävs. Då kan man få hjälp med GDPR så att den datahantering som man använder sig av följer alla regler. Att vända sig till en expert gör att man kan lagra den data man har rätt till men inte mer.

Kategorier
Familjerätt

Navigera genom familjerättsliga utmaningar i Örebro

Familjerättsliga ärenden kan upplevas som en labyrint av juridiska termer och komplexa förfaranden. I Örebro, precis som i andra svenska städer, är det av stor vikt att ha tillgång till kunnig och erfaren juridisk rådgivning för att navigera igenom dessa utmaningar.

I Örebro finns det många resurser för den som söker hjälp med familjerättsliga frågor. Detta inkluderar stöd vid skilsmässor, vårdnadstvister och andra juridiska dilemman som ofta uppstår inom familjer. Tillgången till professionell hjälp är inte bara en fördel utan kan vara avgörande för att hitta en lösning som är gynnsam för alla inblandade.

Vägen genom skilsmässa och vårdnadstvister

Skilsmässoprocessen och frågor kring vårdnad av barn är centrala delar inom familjerätten. Dessa ärenden kräver en känslig hantering, då de inte bara berör de juridiska aspekterna utan även de emotionella och personliga. I Örebro finns jurister och advokatbyråer specialiserade på familjerätt som kan ge vägledning och stöd genom hela processen.

Att anlita en jurist eller advokat för att kunna få hjälp med familjerätt i Örebro är inte bara en fråga om att få juridisk rådgivning. Det handlar även om att få stöd i att kommunicera önskemål och behov, förstå sina rättigheter och skyldigheter samt att hitta lösningar som fungerar för alla inblandade. I Örebro, som i andra städer, är detta en viktig del av att nå en balanserad och rättvis lösning.

Familjerättens komplexitet och vikten av lokalt stöd

Även om familjerätten är komplex och ibland svårnavigerad, är det inte svårare att hantera dessa frågor i Örebro än i andra kommuner. Det som däremot kan vara utslagsgivande är tillgången till lokal expertis och stöd. Att ha en lokal jurist som förstår de specifika omständigheterna och lagstiftningen kan vara avgörande för att nå fram till ett lyckat resultat.

Sammanfattningsvis är familjerätt ett område som kräver noggrannhet, känslighet och professionell vägledning. I Örebro finns det gott om resurser och expertis för att hjälpa individer och familjer att navigera genom dessa utmaningar. Genom att söka rätt hjälp och stöd kan man försäkra sig om att familjerättsliga frågor hanteras på bästa möjliga sätt.

Kategorier
Arvstvist

Så löser du en arvstvist med framgång – Tips och råd!

Arvstvister kan vara komplexa och känslofyllda situationer som kräver noggrann planering och juridisk expertis för att lösa framgångsrikt. I den här artikeln kommer vi att dela med oss av värdefulla tips och råd för att hjälpa dig att hantera en arvstvist på bästa möjliga sätt.

Innan du går vidare med några åtgärder är det viktigt att förstå din specifika situation. Varför har en arvstvist uppstått? Vilka är de viktigaste tvistefrågorna? Att få en klar bild av situationen är avgörande för att utforma en framgångsrik strategi.

En av de första och viktigaste stegen du bör ta är att söka juridisk rådgivning från en erfaren advokat specialiserad på arvstvister. En kvalificerad advokat kan erbjuda hjälp vid en arvstvist för att du ska förstå dina rättigheter och skyldigheter enligt lag och utarbeta en effektiv rättslig strategi. Att kommunicera öppet och tydligt med andra berörda parter är avgörande. Det kan vara svårt, men att försöka lösa tvisten genom förhandlingar kan spara tid och pengar jämfört med en rättslig strid.

Skapa en detaljerad plan

Tillsammans med din advokat bör du utarbeta en detaljerad plan för hur du ska hantera arvstvisten. Detta kan inkludera att samla bevis, dokumentera alla transaktioner och kommunikation samt fastställa en tidsram för att nå en lösning. I vissa fall kan alternativa metoder som mediation eller skiljedom vara mer effektiva än att gå till domstol. Dessa alternativ kan vara snabbare och mindre kostsamma än en rättslig process. Under hela processen är det viktigt att se till att dina rättigheter och intressen skyddas. Din advokat kommer att vara din bästa resurs för att säkerställa detta.

Kategorier
Juridik

Ta hjälp av en advokat från Solna

Den som varit med om att ett förhållande tar slut vet att det kan vara besvärligt. Istället för att kämpa om bodelning kan man ta hjälp av en advokat i Solna.

För fyra år sedan hade Peter och Karin träffats under ett midsommarfirande. Det var kärlek vid första ögonkastet. Spola fram fyra år då deras samboliv var över. Den förståelse och omtanke som funnits där var helt borta. Istället pratade de inte med varandra. När de gjorde det var det med högljudda röster.

Peter hade träffat en annan och Karin hämnades genom att försöka ta tillbaka allt som de hade köpt. Till en viss del lät Peter henne göra det, men till sist  blev han arg och bestämde sig för att skaffa en advokat i Solna. En person som hade koll på vad sambolagen hade för regler, något som han själv inte var säker på.

Advokat löste problemet

Karin ändrade inte sin taktik utan skaffade även hon en advokat för att hjälpa henne. Men lagen har sin gång och alla saker delades upp enligt de regler som fanns. Detta då paret inte hade något skrivet och inte hade sparat några kvitton från de inköp som gjorts under tiden de bott tillsammans.

Karin fick mer än vad hon, enligt Peter, skulle ha men inte allt hon tänkt sig. Så på sätt och vis blev det bra till sist. Däremot hade han tillsammans med sin nya sambo pratat med advokaten om hur de borde gå tillväga med sitt samboskap. De bestämde sig för att spara kvitton och skriva ner varje sak de köpte för att inte riskera att detta skulle hända dem. För en pålitlig advokat se arenastadensadvokatfirma.se.

Kategorier
Allmänt

Arbetstillstånd – få klart alla papper innan du börjar jobba

Ett arbetstillstånd innebär en trygghet för dig som kommer till Sverige från ett annat land för att jobba. Alternativet, att jobba svart, rekommenderas inte.

Det tyder på en fin arbetsmoral och vilja att göra rätt ifrån sig om man vill komma till Sverige för att arbeta. Många branscher skriker efter personal och är helt beroende av utländsk arbetskraft för att möta efterfrågan på verksamheternas tjänster. Däremot ska man naturligtvis inte komma till Sverige och jobba till vilket pris som helst.

Till exempel får det inte vara så att man kommer till Sverige och börjar arbeta utan det som kallas för arbetstillstånd. Jobbar man utan ett sådant är det olagligt och risken är att både medarbetaren och företaget kan råka illa ut, på flera olika vis, om det kommer upp i ljuset.

Arbetstillstånd är en juridisk process

Att arbeta utan tillstånd är alltså samma sak som att arbeta svart. Det innebär att du sannolikt kommer att bli betald “under bordet” utan att lönen beskattas. En annan konsekvens är att du får noll och ingen anställningstrygghet och inte är täckt av några försäkringar om det skulle ske en olycka under jobbet.

Det är alltså en väldigt dålig idé att jobba utan att först ha ordning på alla papper. Att få arbetstillstånd kan låta lite komplicerat och byråkratiskt och därmed avskräckande, men det är helt enkelt någonting som bara måste göras. Ibland kan det kännas bättre att ta emot juridisk hjälp för att underlätta för sig själv under processen.

Kategorier
Juridik

Så kan en fastighetsjurist hjälpa hyresgäster i Stockholm

Även du som bor i hyresrätt kan få hjälp av en fastighetsjurist i Stockholm. Om du inte kommer överens med din hyresvärd kan juristen föra din talan framåt.

Visste du att du inte bara kan anlita en fastighetsjurist när det gäller köpande och säljande av fastigheter, utan även om frågor som gäller uthyrning? Till exempel kan en fastighetsjurist hjälpa dig att förhandla ett hyresavtal. De kan också hjälpa dig hantera redan underskrivna men mycket ofördelaktiga avtal.

Ett annat område där du som är hyresgäst kan vända dig till en fastighetsjurist för att få hjälp, är alla frågor som rör problem med din hyresvärd eller brister i fastigheten. Den svenska hyresmarknaden är reglerad av hyreslagen, som är en del av Jordabalken. Paragraferna i den lagen innebär att du som hyresgäst faktiskt har en del rättigheter som är skyddade enligt lag.

Fastighetsjurist driver ärenden i Hyresnämnden

En fastighetsjurist kan till exempel hjälpa dig häva ett felaktigt besked om vräkning. Du kan också få hjälp med att ifrågasätta en orimligt dyr hyra eller att bestrida ett avslag från hyresvärden om andrahandsuthyrning eller lägenhetsbyte.

Ibland kommer du kanske inte ens överens med din hyresvärd efter att ni haft ett öppet samtal om saken vid ett flertal tillfällen. Då kan du behöva driva ditt ärende i Hyresnämnden. Vid ett sådant tillfälle är det självklart att du ska anlita en kompetent och erfaren fastighetsjurist. Rättsliga frågor som rör hyreskontrakt och skötseln av hyrda bostäder kan vara komplexa och svåra att navigera i på egen hand.

Kategorier
Juridik

Olika tvister där du kan behöva en advokat i Stockholm

Har du hamnat i en knepig situation som kan utvecklas till en besvärlig tvist? Kontakta en advokatbyrå i Stockholm där en advokat kan hjälpa och försvara dig.

Rätt advokatbyrå i Stockholm erbjuder jurister och advokater med många års utbildning och erfarenhet i bagaget. Men även om en jurist eller advokat är riktigt duktig så är ingen expert på allt. Därför är det bra att veta vilket juridiskt område som just du behöver hjälp inom.

Olika juridiska områden inkluderar familjerätt, asyl- och utlänningsrätt, socialrätt, arbetsrätt, affärsjuridik och avtalsrätt. Du kan kontakta en advokatbyrå i Stockholm för att få mer information om vad de olika områdena innebär samt en lösning som skulle kunna passa dig. Många byråer erbjuder kostnadsfri rådgivning per telefon.

En advokatbyrå hjälper dig att förstå skillnaden på en jurist och advokat

Vad är egentligen skillnaden på en advokat och jurist? Titeln jurist är inte skyddad, och vem som helst kan egentligen skapa en juristbyrå och kalla sig för jurist. Rätt advokatbyrå i Stockholm erbjuder dock välutbildade jurister som avlagt en kandidatexamen samt arbetat flera år i branschen.

Titeln advokat är däremot skyddad i lag och listan på krav för att bli advokat kan göras lång. Först och främst behöver man ha genomgått en lång utbildning som sedan avslutas med en juristexamen. Utöver detta krävs minst tre års juridiskt arbete på kvalificerad nivå samt en avlagd advokatexamen. För att få kalla sig advokat behöver man dessutom ha blivit antagen som ledamot i Sveriges advokatsamfund.

Kategorier
Våldtäkt

Misstanke om våldtäkt

Ett av de grövre brotten i brottsbalken är våldtäkt. Men det är samtidigt ett brott som ibland kan vara svårt att bevisa. Eller motbevisa, om man är misstänkt.

De flesta våldtäkter sker av någon som offret känner. Det kan vara någon närstående, som en före detta partner eller nuvarande partner. Men också en vän, släkting eller någon som man på annat sätt umgås med kan vara förövaren.

I många fall kan det vara svårt att anmäla någon som man har en relation till. Det kan även vara svårt att själv veta ifall det verkligen klassas som våldtäkt, om det inte varit hot och våld involverat. För det kan vara så att offret på något sätt känt av ett outtalat hot eller känt sig tvingad till akten av någon annan anledning.

Våldtäkt med hot eller misshandel

Inom området våldtäkt finns även det som kan vara lättare att definiera och även att få en dom inom, och det är ifall det förekommit övrigt våld i samband med våldtäkten. Den typen av våldtäkt kan också ske när det gäller någon som offret känner. Men det är även vanligt när det gäller våldtäkter där offret blir påhoppat av en okänd person.

Den som blir misstänkt för våldtäkt, utan att känna offret, kan förhoppningsvis bli fälld för att det kommit något dna från förövaren på offret under själva brottet. Och eftersom det kan vara svårt att veta vem förövaren är, när offret inte känner förövaren sedan tidigare, så kan även dna vara det som friar ifall fel person blivit misstänkt.