Kategorier
Vårdnad

Därför bör du söka hjälp inför en eventuell vårdnadstvist i Stockholm

En vårdnadstvist i Stockholm kan komma när du minst anar det. Även om ni skildes som vänner kan läget förändras när vårdnaden ska delas upp. Sök juridisk hjälp.

Det sägs att du inte vet vem du gifter dig med förrän efter ni skilt er. Inget kan kännas som ett sannare påstående när du märker att frågan om vårdnaden för barnen blivit en nästintill blodig historia. Här rivs gamla sår upp på nytt, samtidigt som det kommer nya.

Det är lika bra att du skaffar hjälp utifrån direkt när du märker att du och din ex-partner inte kommer överens som du förväntat dig att ni skulle göra. I ett första läge behöver du inte berätta för ditt ex att du tagit kontakt för juridisk rådgivning angående en eventuell vårdnadstvist i Stockholm. Men ta den kontakten.

Vårdnadstvist sliter på alla parter i Stockholm

Det är illa nog att inte få träffa sina barn mer än varannan vecka. Om det verkar som att den andra föräldern vill att du ska nöja dig med ännu mindre tid är det fara å färde. Inte bara för din skull, utan för barnens. Du som förälder har nämligen inte rätt till dina barn på samma sätt som de har rätt till dig.

Och det gäller oavsett vad den andra föräldern tycker om den saken. I slutändan är beslutet om vårdnaden om era barn inte något som ni själva styr över – så länge som ni inte är överens. I en riktigt infekterad vårdnadstvist beslutas saken i domstol. Läs mer om vårdnadstvist på den här hemsidan: vårdnadstvisterstockholm.se

Kategorier
Vårdnad

Att ansöka om ensam vårdnad

När föräldrar avslutar förhållandet och separerar finns det många frågor att lösa. Som vårdnadshavare behöver man ordna situationen för gemensamma barn. Hur fungerar ert samarbete?

En utgångspunkt när det gäller vårdnad om gemensamma barn är att det alltid är bäst med gemensam vårdnad. Då menar man att barnet delar vardag med båda föräldrarna och att båda har juridiskt ansvar för barnet. I denna situation är det inte föräldrarnas rätt som ska hävdas utan barnets.

Många gånger fungerar detta, dock inte alltid bra eller smärtfritt. Det finns ändå en majoritet föräldrar som är beredda att sätta sina personliga känslor åt sidan för att underlätta för barnet. Andra gånger fungerar det inte alls.

När samarbetet föräldrar emellan inte fungerar behöver man fundera över orsaker. Det kan vara så enkelt men ändå komplicerat som att föräldrarna väljer att bo på helt olika platser. Kanske är gemensam vårdnad inte möjlig på grund av detta.

Den juridiska processen i vårdnadstvister

När någon vill söka ensam vårdnad i Göteborg börjar processen med att personen kontaktar en jurist. Tillsammans går man igenom fakta. Ofta föreslår man att parterna träffas och försöker enas. Är detta omöjligt skickar juristen en ansökan om ensam vårdnad till tingsrätten. Oftast startar socialtjänsten en utredning samtidigt.

När utredningen är klar kan tingsrätten ta ett beslut. Man har då hört vad föräldrar, andra personer i barnets närhet samt även barnet haft att säga. Baserat på detta och på ansökan beslutar man om vårdnaden. Förhoppningsvis fungerar fördelningen bra för alla parter efter detta.

Kategorier
Vårdnad

Står du vid en svår väg i livet?

En sak alla vet som har gått igenom det är hur svårt det är när man står inför en vårdnadstvist. Det är många känslor mellan de båda föräldrarna, men man ska ej glömma barnen som sitter i mitten.

En vårdnadstvist är inte rolig att gå igenom. Det är inget man gör ensam. Man behöver ha kontakt med en jurist. Dessa ska vara inriktade just på vårdnad kring barn. De vet hur det fungerar och kan systemet. Många går idag igenom en vårdnadstvist. En sak som de alla har gemensamt är att de sätter barnet i första rummet. Man försöker göra så att båda föräldrarna ska vara så delaktiga som möjligt i barnets liv. Äldre barn kan uttrycka sig själv och ha önskemål som ska tas i beaktande.

Hitta en jurist som kan hjälpa dig med ditt ärende

När man står inför en vårdnadstvist är det viktigt att ha en bra jurist vid sin sida. Dessa ska stötta och hjälpa dig under tvistens gång. Det finns flera olika juristfirmor, Crescendo Law är ett bra förslag som är inriktat just på vårdnadstvist. Det är kostsamt att anlita en jurist, men en jurist är ovärderlig med den kunskap och hjälp den kan bidra med. Detta kan bli en lång och ganska komplicerad process. Men med hjälpen du kan få längs vägen behöver du inte känna dig ensam. Man kan även få hjälp med kostnaden av sitt försäkringsbolag. Detta är tufft att gå igenom, du behöver inte gå igenom det ensam.