Kategorier
Vårdnad

Att ansöka om ensam vårdnad

När föräldrar avslutar förhållandet och separerar finns det många frågor att lösa. Som vårdnadshavare behöver man ordna situationen för gemensamma barn. Hur fungerar ert samarbete?

En utgångspunkt när det gäller vårdnad om gemensamma barn är att det alltid är bäst med gemensam vårdnad. Då menar man att barnet delar vardag med båda föräldrarna och att båda har juridiskt ansvar för barnet. I denna situation är det inte föräldrarnas rätt som ska hävdas utan barnets.

Många gånger fungerar detta, dock inte alltid bra eller smärtfritt. Det finns ändå en majoritet föräldrar som är beredda att sätta sina personliga känslor åt sidan för att underlätta för barnet. Andra gånger fungerar det inte alls.

När samarbetet föräldrar emellan inte fungerar behöver man fundera över orsaker. Det kan vara så enkelt men ändå komplicerat som att föräldrarna väljer att bo på helt olika platser. Kanske är gemensam vårdnad inte möjlig på grund av detta.

Den juridiska processen i vårdnadstvister

När någon vill söka ensam vårdnad i Göteborg börjar processen med att personen kontaktar en jurist. Tillsammans går man igenom fakta. Ofta föreslår man att parterna träffas och försöker enas. Är detta omöjligt skickar juristen en ansökan om ensam vårdnad till tingsrätten. Oftast startar socialtjänsten en utredning samtidigt.

När utredningen är klar kan tingsrätten ta ett beslut. Man har då hört vad föräldrar, andra personer i barnets närhet samt även barnet haft att säga. Baserat på detta och på ansökan beslutar man om vårdnaden. Förhoppningsvis fungerar fördelningen bra för alla parter efter detta.