Kategorier
Juridik

Hjälp med det juridiska

Som företagare kan man ta hjälp av andra med sådant som man inte klarar själv. Det kan handla om olika saker, juridiska områden till exempel. Anlita en advokat som tar hand om detta åt dig.

Advokater och jurister arbetar inom en mängd olika områden. Vissa arbetar inom ett brett spann och tar sig an olika fall medan en del andra specialiserar sig inom specifika områden. Ett av dessa kan vara inom affärsjuridiken. En affärsjurist arbetar mot företag som behöver hjälp med avtal, försäkringar och så vidare. Ofta arbetar en affärsjurist både mot små företag såväl som de lite större. Det finns flera olika tillfällen då man kan vara i behov av en affärsjurist.

Affärsjurist för stora och små företag

Behöver ni hjälp med affärsjuridik i Göteborg till exempel, men inte vet vart ni ska vända er för att hitta den rätta advokaten? Kika på nätet eller fråga efter referenser av kollegor, så ska ni säkert kunna hitta en passande jurist som kan hjälpa er. När man har eget företag uppstår det ofta tillfällen då man kan behöva en specialist inom affärsjuridik. Så det kan vara bra om man har en specifik jurist som är knuten till företaget och som kan bistå med hjälp när den behövs. Oavsett om ni har ett stort företag eller ett lite mindre så kan ni höra av er till en juristfirma som sysslar med affärsjuridik. De kan hjälpa er med avtal så att de blir rätt från början och också bistå med hjälp kring upphandlingar och arbetsrätt.

Kategorier
Vårdnad

Att ansöka om ensam vårdnad

När föräldrar avslutar förhållandet och separerar finns det många frågor att lösa. Som vårdnadshavare behöver man ordna situationen för gemensamma barn. Hur fungerar ert samarbete?

En utgångspunkt när det gäller vårdnad om gemensamma barn är att det alltid är bäst med gemensam vårdnad. Då menar man att barnet delar vardag med båda föräldrarna och att båda har juridiskt ansvar för barnet. I denna situation är det inte föräldrarnas rätt som ska hävdas utan barnets.

Många gånger fungerar detta, dock inte alltid bra eller smärtfritt. Det finns ändå en majoritet föräldrar som är beredda att sätta sina personliga känslor åt sidan för att underlätta för barnet. Andra gånger fungerar det inte alls.

När samarbetet föräldrar emellan inte fungerar behöver man fundera över orsaker. Det kan vara så enkelt men ändå komplicerat som att föräldrarna väljer att bo på helt olika platser. Kanske är gemensam vårdnad inte möjlig på grund av detta.

Den juridiska processen i vårdnadstvister

När någon vill söka ensam vårdnad i Göteborg börjar processen med att personen kontaktar en jurist. Tillsammans går man igenom fakta. Ofta föreslår man att parterna träffas och försöker enas. Är detta omöjligt skickar juristen en ansökan om ensam vårdnad till tingsrätten. Oftast startar socialtjänsten en utredning samtidigt.

När utredningen är klar kan tingsrätten ta ett beslut. Man har då hört vad föräldrar, andra personer i barnets närhet samt även barnet haft att säga. Baserat på detta och på ansökan beslutar man om vårdnaden. Förhoppningsvis fungerar fördelningen bra för alla parter efter detta.

Kategorier
Allmänt

Vässa dina argument som advokat

Vill du som advokat finslipa dina talanger kan du gå en advokatkurs. Du kan till exempel gå en kurs i retorik för att utveckla din argumentationsförmåga och i längden vinna fler fall i rätten.

Det är viktigt att veta vad du får och inte får göra. Det gäller i många sammanhang, men framför allt där lagen är något av en gråzon eller du helt enkelt inte har en aning om vad som gäller. Ibland kan man känna att man skulle vilja ha en personlig rådgivare vid sin sida. En person som är påläst kring det där med juridik. Som kan ge en goda råd om vilka avtal man bör ingå och inte ingå, vad man bör säga eller inte säga och mycket mer. Det hade kunnat bespara en mycket trubbel och eventuella rättsliga processer. För dig som kanske redan har den kunskapen och är utbildad advokat är dock inte kunskapsbägaren full på något sätt. Det finns fortfarande många kurser att gå för dig som praktiserar juridiken varje dag.

Fördjupa dig i särskilda områden

Advokaten måste ha talets förmåga. Varför då inte gå en kurs i retorik för att lära dig hur du stärker dina argument och talar på ett sätt som kan övertyga en domare och nämndemän? Du skulle också kunna fördjupa dig i ett särskilt område i juridiken. Till exempel kan du välja familjerätt, avtalsrätt eller någonting annat och göra det till ditt specialområde. Underskatta inte heller värdet av ledarskap som du också kan gå kurs i. Lär dig mer på denna hemsida: bginstitute.se

Kategorier
Juridik

En advokatbyrå för dig

Juridisk hjälp är något vi alla kan få behov av. Vår vardag regleras av lagar och det finns tillfällen då advokathjälp är nödvändig. Allt från testamenten till tvister kräver kunskap.

Det är sant att de flesta av oss troligen förknippar advokatbyråer med brottmål. I allmänhet har man den bilden innan man får insikt i en situation då man själv behöver juridisk hjälp. Sanningen är naturligtvis den att advokater hjälper till vid brottmål, men juridik är väldigt mycket mer än så.

Advokatbyrå Salmi & Partners är en advokatbyrå som kan vara till hjälp i en mängd olika situationer, både vad gäller det som kallas humanjuridik och affärsjuridik. Med bred kompetens och stor erfarenhet inom olika områden har man möjlighet att hjälpa till i stort sett vid alla tillfällen.

Vilka områden täcks av human- respektive affärsjuridik?

Inom området privatjuridik ryms mycket. Det handlar bland annat om brottmål men också om tvistemål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Här kan rymmas juridisk hjälp för brottsoffer, vårdnadstvister eller beslut om vård. Det ryms också rent allmänna tjänster, som att upprätta skuldebrev eller testamenten.

Inom området affärsjuridik finns likaledes en rad olika frågor som en advokat kan vara behjälplig med. Det kan handla om skattefrågor eller arbetsrättsliga tvister. Här löser man också problem som gäller fastigheter och affärstvister. Frågor om kontrakt och avtal, betalningar och skulder får sin lösning.

Då man anlitar en advokatbyrå söker man kompetens och erfarenhet. Exakt detta finns det att få hos denna advokatbyrå. En kortare inledande konsultation är kostnadsfri.

Kategorier
Allmänt

Varför behövs advokater?

Ibland tar livet en oväntad vändning. Du blir anklagad för ett brott, du får problem i yrkeslivet eller hamnar i en vårdnadstvist. Du vet inte när du kommer behöva en advokat som hjälper dig.

Om livet vore enkelt och förutsägbart hela vägen skulle allt bli mycket lugnare. Kanske skulle det eventuellt bli roligare – eller tråkigare. Ingen vet. Livet följer sin egen röda tråd och vi kan bara följa med. Vissa vändningar är roliga medan andra är raka motsatsen.

Det är sällan en advokat har en klient som är glad över den situation som hen har hamnat i. Det ligger i sakens natur. Man kan ha blivit vilseförd i affärer. Man kan ha blivit anklagad för ett brott – skyldig eller oskyldig. En skilsmässa kan fungera så illa att man hamnar i en vårdnadstvist efter ett tag. Ingendera är roligt men det är advokatens jobb att hjälpa dig att reda ut allt.

Juridiken och du

En privatperson utan juridisk utbildning har oftast väldigt begränsade kunskaper om rättsprocessen. Advokatens roll när något inträffat är att stötta dig. Den rätta advokatfirman i Göteborg vet vad man kan förvänta sig och vad som behöver göras. Troligen är du själv ganska borttappad och behöver all hjälp du kan få.

Olika typer av rättsprocesser kräver olika förberedelser och innebär vitt skilda konsekvenser för dig som blir inblandad. Om du är misstänkt för ett brott eller om du är ett brottsoffer spelar ingen roll eftersom alla har rätt till kvalificerad hjälp. Lämna de juridiska krångligheterna till advokaten för bästa möjliga utfall.

Kategorier
Allmänt

Var noggrann med ditt husköp

Bli inte förblindad av att du nu äntligen ska köpa något eget. Var kräsen och kolla på olika hus innan du bestämmer dig. Hittar du det perfekta huset men magkänslan säger nej, lyssna på den.

Hur fint ett hus än är ska man inte bara gå efter dess utseende. Att det är ett bra och helt hus utan skador är viktigare. Har du aldrig köpt hus innan och inte vet vad du ska kolla efter? En bra idé är att ha med sig någon när man kollar på hus. Gärna någon som har gjort detta tidigare. Saker ni själva kan kolla på innan ni går vidare och besiktar det är skorstenen, taket, väggarna fria från fukt, ingen konstig doft med mera. Köp inte ett hus som inte känns helt rätt, för det finns flera olika hus på markanden. Ditt drömhem kommer att dyka upp.

Kolla efter dolda fel

Om du har hittat ett hus du vill gå vidare med bör du låta en kunnig besiktningsman se över det. De ser över allt i hemmet, taket, skorsten etc. Även skadedjur kan vara dolt fel. Hittar du eller din besiktningsman dolda fel i huset, se till att dessa noteras direkt. Vilken väg ni sen väljer att ta är upp till er. Kontakta en jurist om det behövs för att driva frågan vidare. Vill ni ha ned priset och fixa det själv? Ska säljarna fixa det innan köpet görs? Det är upp till er vad ni kommer överens om och vad som passar er bäst.

Kategorier
Allmänt

Kunskap om lagtext och förfarande

För att rättegångar, och övrigt förfarande vid brott, ska gå rätt till så krävs det olika funktioner. Förutom domare ska det finnas en advokat på varje sida, som ser till sin klients bästa.

Även om det ofta ses som illa att bli dömd för ett brott så är det inte alltid den som utfört brottet haft ett dåligt uppsåt, eller att brottet varit planerat. Det innebär att det finns en stor gråskala där rätten ska ta hänsyn till hur illa händelsen är och om det ens rör sig om ett brott. Eller om det är den anklagade som är den skyldige. Därför är det viktigt att alla parter i ett brottmål har en representant som arbetar för sin klients bästa och som även är kunnig inom lagtexten och förfarandet. Det är enda sättet som man kan vara säker på att en rättegång blir så korrekt och rättvis som möjligt.

Utbildning och personlig lämplighet

För att kunna bli en framgångsrik försvarsadvokat i Stockholm krävs att man har den rätta utbildningen men även att man är en person som passar inom yrket. Man ska ha lagom empati för sin klient och inte vara för känslig, eftersom det då kan slita och göra att man inte kan hålla sig saklig i ärendet. Det är också viktigt att man kan hålla ett lugnt sinne och vara verbalt kunnig så att man kan framföra sina tankar och åsikter på ett enkelt och sakligt sätt. Dessutom bör man vara ordentligt påläst.

Kategorier
Allmänt

Vem är det som har rätt till barnen?

Vid en skilsmässa där det finns barn inblandade behöver det ibland, inte alltid, avgöras vem barnen ska bo hos. Delad vårdnad, ensam vårdnad och umgängesrätt, vad innebär det egentligen?

Det är oftast jobbigt och uppslitande att gå igenom en skilsmässa, oavsett om det finns barn med i bilden eller inte. Men när det finns barn som påverkas av detta, kan det vara bra att ta hjälp, råd och stöd från ett juridiskt ombud. Vissa advokater är specialiserade inom just det här området och kan hjälpa er genom allt som har med skilsmässan och biten med vårdnad att göra. Vem är det egentligen som har rätt till barnen vid en skilsmässa? Kan parterna komma överens sinsemellan så är ju det allra bäst, men det fungerar inte så alla gånger.

Barnen kommer först

Barnen har efter en skilsmässa rätt till umgänge med den förälder man inte bor med när skilsmässan har gått igenom. När föräldrarna går isär så ska det bestämmas vem som ska ha barnet när och hur mycket tid som ska fördelas mellan de två parterna. Det är här det kan vara bra att ha med ett juridiskt ombud som styr upp allting. I de flesta fall brukar tiden för barnet delas upp hälften hälften, men det är inte alltid detta fungerar på grund av olika orsaker. Då kan det bestämmas att barnet bor hos den ena föräldern, medan den andra föräldern bara har umgängesrätt. Sedan ska det även bestämmas hur mycket tid till umgänge den föräldern får. Läs mer om umgängesrätt på denna webbsida: https://www.umgängesrätt.com

Kategorier
Vårdnad

Står du vid en svår väg i livet?

En sak alla vet som har gått igenom det är hur svårt det är när man står inför en vårdnadstvist. Det är många känslor mellan de båda föräldrarna, men man ska ej glömma barnen som sitter i mitten.

En vårdnadstvist är inte rolig att gå igenom. Det är inget man gör ensam. Man behöver ha kontakt med en jurist. Dessa ska vara inriktade just på vårdnad kring barn. De vet hur det fungerar och kan systemet. Många går idag igenom en vårdnadstvist. En sak som de alla har gemensamt är att de sätter barnet i första rummet. Man försöker göra så att båda föräldrarna ska vara så delaktiga som möjligt i barnets liv. Äldre barn kan uttrycka sig själv och ha önskemål som ska tas i beaktande.

Hitta en jurist som kan hjälpa dig med ditt ärende

När man står inför en vårdnadstvist är det viktigt att ha en bra jurist vid sin sida. Dessa ska stötta och hjälpa dig under tvistens gång. Det finns flera olika juristfirmor, Crescendo Law är ett bra förslag som är inriktat just på vårdnadstvist. Det är kostsamt att anlita en jurist, men en jurist är ovärderlig med den kunskap och hjälp den kan bidra med. Detta kan bli en lång och ganska komplicerad process. Men med hjälpen du kan få längs vägen behöver du inte känna dig ensam. Man kan även få hjälp med kostnaden av sitt försäkringsbolag. Detta är tufft att gå igenom, du behöver inte gå igenom det ensam.

Kategorier
Allmänt

När det oväntade inträffar

Att man på något sätt skulle bli inblandad i ett brott är inte något de flesta ens kan föreställa sig. Om man ändå en dag skulle stå där behöver man en trygg advokat vid sin sida. Oavsett skuld.

Vårt rättssystem bygger på att ingen skall anses vara skyldig till ett brott förrän det bevisats. Det är alls inget unikt utan de flesta system bygger på samma princip. Vad som skiljer sig åt i olika länder är hur man kommer fram till ansvarsfrågan, vad lagen anser är ett brott, och vem som har sista ordet vad gäller skuldfrågan.

Många som hör ordet “brott” tänker per automatik på våld, men ett brott kan vara så mycket annat än just ett våldsbrott. I själva verket är det ofta så. Det kan handla om bedrägeri eller skattebrott eller stöld. Det kan vara narkotikabrott eller sexualbrott. Brottmål innefattar många olika rättsområden.

Hur fungerar det med juridisk hjälp?

Är du anklagad för ett brott eller har du blivit utsatt för ett brott? Då bör du snarast ta kontakt med en bra advokatfirma med lång erfarenhet. Olika firmor har olika inriktning så se till att den firma du kontaktar har rätt kompetens.

Om du är brottsanklagad följer din advokat dig från början till slutet av processen. Om du blivit utsatt för ett brott är din advokat ditt målsägarbiträde och stöttar dig vid rättegång och eventuella skadeståndskrav. Slutligen finns speciella advokater som agerar för brottsutsatta barn som naturligtvis behöver speciella hjälpinsatser. Ta kontakt med en bra advokatfirma idag!