Kategorier
Allmänt

Kunskap om lagtext och förfarande

För att rättegångar, och övrigt förfarande vid brott, ska gå rätt till så krävs det olika funktioner. Förutom domare ska det finnas en advokat på varje sida, som ser till sin klients bästa.

Även om det ofta ses som illa att bli dömd för ett brott så är det inte alltid den som utfört brottet haft ett dåligt uppsåt, eller att brottet varit planerat. Det innebär att det finns en stor gråskala där rätten ska ta hänsyn till hur illa händelsen är och om det ens rör sig om ett brott. Eller om det är den anklagade som är den skyldige. Därför är det viktigt att alla parter i ett brottmål har en representant som arbetar för sin klients bästa och som även är kunnig inom lagtexten och förfarandet. Det är enda sättet som man kan vara säker på att en rättegång blir så korrekt och rättvis som möjligt.

Utbildning och personlig lämplighet

För att kunna bli en framgångsrik försvarsadvokat i Stockholm krävs att man har den rätta utbildningen men även att man är en person som passar inom yrket. Man ska ha lagom empati för sin klient och inte vara för känslig, eftersom det då kan slita och göra att man inte kan hålla sig saklig i ärendet. Det är också viktigt att man kan hålla ett lugnt sinne och vara verbalt kunnig så att man kan framföra sina tankar och åsikter på ett enkelt och sakligt sätt. Dessutom bör man vara ordentligt påläst.