Kategorier
Juridik

När du hamnar i knipa och blir misstänkt för brott

Är du misstänkt för brott? Lär dig hur du får rätt försvarsadvokat och använder rättssystemet för en mindre skrämmande process. Blir du nyfiken? Läs mer här.

Hamnar du i blåsväder och blir misstänkt för något olagligt, kan hela tillvaron kännas som en dålig kriminalroman. Först och främst, andas ut. I Sverige finns det ordentliga rättssystem som ser till att alla sidor av myntet prövas.

Du behöver förstås inte bli försvarsadvokatens bästa vän på direkten, men att ha en vid din sida kan definitivt göra processen mindre skräckinjagande. Och vem vet, detta kanske rentav kan undanröja ett missförstånd fortare än du kan säga ”jag svär, jag gjorde det inte.”

Välj advokat när du är misstänkt för brott

Att välja rätt försvarsadvokat när du är misstänkt för brott är ungefär lika viktigt som att välja rätt medpassagerare på en roadtrip genom Sverige. Du vill ha någon som förstår kartan, inte tvekar inför en omväg och helst har bra musiksmak, eller i det här fallet någon som verkligen kan lagen.

En bra början är att kolla upp om du har rätt till en offentlig försvarare. Det är någon staten ordnar åt dig kostnadsfritt om du skulle bli frikänd. Om inte, ta en titt på din hemförsäkring. Ibland kan den täcka rättshjälp och då har du ekonomiskt stöd för att anlita den privatjurist som kan din situation bäst. Det är lite som att leta efter en ny bästa kompis, men för rättvisans skull.

Kategorier
Juridik

Rådgivning för att följa GDPR

GDPR kan för en lekman vara en snårig skog där man inte vet vad som är tillåtet och inte. Därför är det alltid säkrast att anlita en expert för rådgivning.

Internet och datalagring tog många företag och organisationer på sängen. Med de nya hjälpmedlen fanns det möjlighet att lagra otroligt mycket information om en individ utan att individen själv var medveten om det. När nyhetens behag hade lagt sig insåg man att detta måste regleras. I maj 2018 trädde därför EU:s dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. Förordningen innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

För mindre företag och organisationer som samlat på sig ett kund- eller medlemsregister kan detta innebära ett problem. En av de grundläggande principerna i GDPR är att personuppgifter bara får behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifter får bara behandlas om det har ett tydligt redovisat syfte enligt rättsliga grunder. Dessa grunder är samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning samt grundläggande intresse.

Det kan vara svårt för en ovan att tolka men man kan få rådgivning om GDPR

GDPR är en förordning som är till för att skydda individen. I Sverige övervakas efterlevnaden av reglerna av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Myndigheten granskar att reglerna på dataskyddsområdet följs, framförallt genom tillsyn. Att inte följa förordningen kan, framförallt för större företag, leda till avsevärda böter. För mindre företag leder det oftast till en reprimand som kräver åtgärd.

För att vara säker på att man följer de regler som finns kan man vända sig till någon som har de juridiska kunskaper som krävs. Då kan man få hjälp med GDPR så att den datahantering som man använder sig av följer alla regler. Att vända sig till en expert gör att man kan lagra den data man har rätt till men inte mer.

Kategorier
Juridik

Ta hjälp av en advokat från Solna

Den som varit med om att ett förhållande tar slut vet att det kan vara besvärligt. Istället för att kämpa om bodelning kan man ta hjälp av en advokat i Solna.

För fyra år sedan hade Peter och Karin träffats under ett midsommarfirande. Det var kärlek vid första ögonkastet. Spola fram fyra år då deras samboliv var över. Den förståelse och omtanke som funnits där var helt borta. Istället pratade de inte med varandra. När de gjorde det var det med högljudda röster.

Peter hade träffat en annan och Karin hämnades genom att försöka ta tillbaka allt som de hade köpt. Till en viss del lät Peter henne göra det, men till sist  blev han arg och bestämde sig för att skaffa en advokat i Solna. En person som hade koll på vad sambolagen hade för regler, något som han själv inte var säker på.

Advokat löste problemet

Karin ändrade inte sin taktik utan skaffade även hon en advokat för att hjälpa henne. Men lagen har sin gång och alla saker delades upp enligt de regler som fanns. Detta då paret inte hade något skrivet och inte hade sparat några kvitton från de inköp som gjorts under tiden de bott tillsammans.

Karin fick mer än vad hon, enligt Peter, skulle ha men inte allt hon tänkt sig. Så på sätt och vis blev det bra till sist. Däremot hade han tillsammans med sin nya sambo pratat med advokaten om hur de borde gå tillväga med sitt samboskap. De bestämde sig för att spara kvitton och skriva ner varje sak de köpte för att inte riskera att detta skulle hända dem. För en pålitlig advokat se arenastadensadvokatfirma.se.

Kategorier
Juridik

Så kan en fastighetsjurist hjälpa hyresgäster i Stockholm

Även du som bor i hyresrätt kan få hjälp av en fastighetsjurist i Stockholm. Om du inte kommer överens med din hyresvärd kan juristen föra din talan framåt.

Visste du att du inte bara kan anlita en fastighetsjurist när det gäller köpande och säljande av fastigheter, utan även om frågor som gäller uthyrning? Till exempel kan en fastighetsjurist hjälpa dig att förhandla ett hyresavtal. De kan också hjälpa dig hantera redan underskrivna men mycket ofördelaktiga avtal.

Ett annat område där du som är hyresgäst kan vända dig till en fastighetsjurist för att få hjälp, är alla frågor som rör problem med din hyresvärd eller brister i fastigheten. Den svenska hyresmarknaden är reglerad av hyreslagen, som är en del av Jordabalken. Paragraferna i den lagen innebär att du som hyresgäst faktiskt har en del rättigheter som är skyddade enligt lag.

Fastighetsjurist driver ärenden i Hyresnämnden

En fastighetsjurist kan till exempel hjälpa dig häva ett felaktigt besked om vräkning. Du kan också få hjälp med att ifrågasätta en orimligt dyr hyra eller att bestrida ett avslag från hyresvärden om andrahandsuthyrning eller lägenhetsbyte.

Ibland kommer du kanske inte ens överens med din hyresvärd efter att ni haft ett öppet samtal om saken vid ett flertal tillfällen. Då kan du behöva driva ditt ärende i Hyresnämnden. Vid ett sådant tillfälle är det självklart att du ska anlita en kompetent och erfaren fastighetsjurist. Rättsliga frågor som rör hyreskontrakt och skötseln av hyrda bostäder kan vara komplexa och svåra att navigera i på egen hand.

Kategorier
Juridik

Olika tvister där du kan behöva en advokat i Stockholm

Har du hamnat i en knepig situation som kan utvecklas till en besvärlig tvist? Kontakta en advokatbyrå i Stockholm där en advokat kan hjälpa och försvara dig.

Rätt advokatbyrå i Stockholm erbjuder jurister och advokater med många års utbildning och erfarenhet i bagaget. Men även om en jurist eller advokat är riktigt duktig så är ingen expert på allt. Därför är det bra att veta vilket juridiskt område som just du behöver hjälp inom.

Olika juridiska områden inkluderar familjerätt, asyl- och utlänningsrätt, socialrätt, arbetsrätt, affärsjuridik och avtalsrätt. Du kan kontakta en advokatbyrå i Stockholm för att få mer information om vad de olika områdena innebär samt en lösning som skulle kunna passa dig. Många byråer erbjuder kostnadsfri rådgivning per telefon.

En advokatbyrå hjälper dig att förstå skillnaden på en jurist och advokat

Vad är egentligen skillnaden på en advokat och jurist? Titeln jurist är inte skyddad, och vem som helst kan egentligen skapa en juristbyrå och kalla sig för jurist. Rätt advokatbyrå i Stockholm erbjuder dock välutbildade jurister som avlagt en kandidatexamen samt arbetat flera år i branschen.

Titeln advokat är däremot skyddad i lag och listan på krav för att bli advokat kan göras lång. Först och främst behöver man ha genomgått en lång utbildning som sedan avslutas med en juristexamen. Utöver detta krävs minst tre års juridiskt arbete på kvalificerad nivå samt en avlagd advokatexamen. För att få kalla sig advokat behöver man dessutom ha blivit antagen som ledamot i Sveriges advokatsamfund.

Kategorier
Juridik

Privatdetektiv Stockholm – få klarhet i ärendet

Har du funderingar kring din partners plötsliga intresse över att arbeta övertid? Misstänker du att någonting olagligt sker i dina affärslokaler då du inte är på plats? Har du en misstanke om att en granne håller på med någonting kriminellt? Allt detta kan du skingra frågetecknen kring genom att anlita en privatdetektiv i Stockholm.

En privatdetektiv är expert på att reda ut olika situationer och han gör detta på ett både smakfullt och diskret sätt. Det senare är viktigt – visar sig dina misstankar vara ogrundade efter en utredning av den privatdetektiv i Stockholm du anlitat så kan du fortsätta som vanligt och andas ut. Ingen behöver få veta någonting om att du anlitat en privatdetektiv – livet fortsätter och där den enda skillnaden är att du numera vet att allt är som det ska vara.

Vanligt att anlita en privatdetektiv i Stockholm för otrohet

Ser man till olika användningsområden för en privatdetektiv så handlar det mesta om mer privata ärenden där privatpersoner har misstankar om att man exempelvis blir bedragen. Svartsjuka är ett gift, men i många fall så handlar det också om att de finns fog för dessa tankar. Det kan vara extremt svårt att avslöja och röja en otrohetsaffär på egen hand, men genom att anlita en privatdetektiv så ges man väldigt goda möjligheter i att göra detta.

Skulle du misstänka att din partner är otrogen så kan du med fördel anlita en privatdetektiv i Stockholm för att råda bot på kring huruvida dina misstankar stämmer – eller om dina känslor är ogrundade och något för dig att arbeta med i framtiden. Det som sker är ofta att en privatdetektiv – eller flera stycken sådana – i Stockholm jobbar med övervakning: de följer din partner, dokumenterar vad hen gör genom exempelvis fotografier samt ser över vilka hen träffar – och vad dessa är för personer. Det behövs sällan mer än någon eller några veckor innan klarhet i ett sådant ärende kan ges.

Viktigt är även att poängtera följande: oavsett varför man väljer att anlita en privatdetektiv så handlar det ofta om situationer som kan bli både hotfulla och farliga för en lekman. Genom att ta professionell hjälp så kan känslorna hanteras bättre och den direkta – farliga – konfrontationen kan undvikas.

Kategorier
Juridik

Arbetsrättsjurist i Stockholm – för att räta ut dina juridiska frågetecken

Finner du dig i ett behov av att få juridisk assistans inom arbetsrätt? Befinner du dig också i Stockholm finns den rätta arbetsrättsjuristen för dig.

Det kan uppstå många tillfällen då en arbetsgivare eller ett företag i Stockholm kan vara i behov av juridisk hjälp. Det är inte lätt att handskas med alla lagar och regler som finns. Det blir inte bättre av att juridiken ibland kan kännas som rena rama grekiskan. Därför kan det vara värt att skaffa professionell hjälp från människor som är utbildade inom juridik och arbetsrätt.

En arbetsrättsjurist finns där för att du inte ska behöva oroa dig över juridikens alla fallgropar. Du kan luta dig tillbaka i vissheten att det finns en expert på plats för att hjälpa dig med alla arbetsrättsliga frågor.

En arbetsrättsjurist hjälper dig i alla lägen

Vi lever i en värld som är fylld av juridiska frågor och det är bara en bråkdel av oss som faktiskt kan något mer ingående inom juridik. Därför finns det välutbildade jurister med erfarenhet inom lag och rätt som kan hjälpa oss så fort vi är i behov av det, både privat och professionellt.

Som arbetsgivare finns det många tillfälle när arbetsrättsliga frågor kan uppstå. Det kan exempelvis vara vid anställning eller uppsägning, vid diskrimineringsfrågor eller riskanalyser. Sådant kan vara svårt att klara av på egen hand och därför kan det vara fördelaktigt med en arbetsrättsjurist. De är experter inom området och kan hjälpa dig att komma över juridikens alla hinder. Läs mer om arbetsrättsjurist på denna sajt: arbetsrättsjuriststockholm.se

Kategorier
Juridik

Lösa konflikt i familjerätt i Stockholm

Alla önskar nog att det ska ska gå smärtfritt till vid en separation. Vid oenighet med barn i bilden kan man annars vända sig till familjerätten i Stockholm.

Tyvärr är det oftast inte fallet. Någon är sårad och det kan vara svårt att gemensamt komma fram till ett gemensamt beslut. Kanske är det till och med så illa att den ena parten vill få ensam vårdnad och att den andre helst inte får träffa barnet alls. Då kan det vara klokt att ta fallet till familjerätten.

Här finns många lagar och regler så det kan vara skönt att ha en kunnig person i sin ringhörna. Det finns möjligheter som vårdnad, ensam eller delad, samt umgängesrätt. Vårdnad är den eller de som har ansvaret för barnet. Umgängesrätt kan den förälder ha som inte fått vårdnaden, men har rätt att träffa sitt barn.

Familjerätt med kunnig advokat

Det är alltid viktigt att tänka på att det handlar om barnens bästa och inte vad föräldrarna vill. Detta är något som familjerätt i Stockholm tar i beaktning när det ska beslutas i en vårdnadstvist. I vissa fall kan barnets åsikt vägas in. Men det är oftas när de är äldre.

Familjerätten utreder huruvida de båda föräldrarna har förmågan att ta hand om barnet. Trots allt är det bästa om föräldrarna tillsammans kan besluta hur vårdnaden och boendet ska se ut i framtiden. Men det kan ändå kännas bra att veta att familjerätten finns till hands för den som känner att konflikten inte kan lösas på egen hand.

Kategorier
Juridik

Få hjälp av en advokat specialiserad på LVU

Funderar du på vad som händer om ert barn får ett LVU-beslut? Det finns olika steg man kan ta. Anser ni det vara fel, anlita en advokat som kan sin sak om LVU.

LVU är ett väldigt känsligt ämne för många, på gott och ont. För dem som är felaktigt anklagade är det ödesdigert, men för dem som faktiskt behöver det är det en väldigt bra sak. Det handlar trots allt om att skydda våra barn. Allting handlar om att de ska få en chans att växa upp och ha en bra uppväxt.

LVU kan ett barn få om de har självskadeproblem, drogproblem eller problem med kriminalitet. Men de kan även få det om föräldrarna har sådana problem och inte kan erbjuda en trygg uppväxt. Har man däremot fått ett LVU-beslut och man anser det vara felaktigt, då finns det hjälp.

Advokat som hjälper vid LVU

Vad innebär egentligen en LVU då? Många tror att barnet direkt blir tvångsplacerat på ett hem. Men så är det inte alltid, ett barn kan även bli LVU-placerat i sitt hem. Det innebär då att ni måste ta emot råd och hjälp från socialen, samt att ni inte bestämmer allting gällande barnet.

Är det ett beuslt ni vill överklaga, då ska ni ta hjälp av en advokat som kan sin sak. Advokater som är specialiserade inom just LVU kan hjälpa er med det. Advokaten tar sin uppgift på största allvar och försöker hjälpa er igenom processen så bra som möjligt.

Kategorier
Juridik

Hjälp med det juridiska

Som företagare kan man ta hjälp av andra med sådant som man inte klarar själv. Det kan handla om olika saker, juridiska områden till exempel. Anlita en advokat som tar hand om detta åt dig.

Advokater och jurister arbetar inom en mängd olika områden. Vissa arbetar inom ett brett spann och tar sig an olika fall medan en del andra specialiserar sig inom specifika områden. Ett av dessa kan vara inom affärsjuridiken. En affärsjurist arbetar mot företag som behöver hjälp med avtal, försäkringar och så vidare. Ofta arbetar en affärsjurist både mot små företag såväl som de lite större. Det finns flera olika tillfällen då man kan vara i behov av en affärsjurist.

Affärsjurist för stora och små företag

Behöver ni hjälp med affärsjuridik i Göteborg till exempel, men inte vet vart ni ska vända er för att hitta den rätta advokaten? Kika på nätet eller fråga efter referenser av kollegor, så ska ni säkert kunna hitta en passande jurist som kan hjälpa er. När man har eget företag uppstår det ofta tillfällen då man kan behöva en specialist inom affärsjuridik. Så det kan vara bra om man har en specifik jurist som är knuten till företaget och som kan bistå med hjälp när den behövs. Oavsett om ni har ett stort företag eller ett lite mindre så kan ni höra av er till en juristfirma som sysslar med affärsjuridik. De kan hjälpa er med avtal så att de blir rätt från början och också bistå med hjälp kring upphandlingar och arbetsrätt.