Kategorier
Allmänt

Arbetstillstånd – få klart alla papper innan du börjar jobba

Ett arbetstillstånd innebär en trygghet för dig som kommer till Sverige från ett annat land för att jobba. Alternativet, att jobba svart, rekommenderas inte.

Det tyder på en fin arbetsmoral och vilja att göra rätt ifrån sig om man vill komma till Sverige för att arbeta. Många branscher skriker efter personal och är helt beroende av utländsk arbetskraft för att möta efterfrågan på verksamheternas tjänster. Däremot ska man naturligtvis inte komma till Sverige och jobba till vilket pris som helst.

Till exempel får det inte vara så att man kommer till Sverige och börjar arbeta utan det som kallas för arbetstillstånd. Jobbar man utan ett sådant är det olagligt och risken är att både medarbetaren och företaget kan råka illa ut, på flera olika vis, om det kommer upp i ljuset.

Arbetstillstånd är en juridisk process

Att arbeta utan tillstånd är alltså samma sak som att arbeta svart. Det innebär att du sannolikt kommer att bli betald “under bordet” utan att lönen beskattas. En annan konsekvens är att du får noll och ingen anställningstrygghet och inte är täckt av några försäkringar om det skulle ske en olycka under jobbet.

Det är alltså en väldigt dålig idé att jobba utan att först ha ordning på alla papper. Att få arbetstillstånd kan låta lite komplicerat och byråkratiskt och därmed avskräckande, men det är helt enkelt någonting som bara måste göras. Ibland kan det kännas bättre att ta emot juridisk hjälp för att underlätta för sig själv under processen.

Kategorier
Våldtäkt

Misstanke om våldtäkt

Ett av de grövre brotten i brottsbalken är våldtäkt. Men det är samtidigt ett brott som ibland kan vara svårt att bevisa. Eller motbevisa, om man är misstänkt.

De flesta våldtäkter sker av någon som offret känner. Det kan vara någon närstående, som en före detta partner eller nuvarande partner. Men också en vän, släkting eller någon som man på annat sätt umgås med kan vara förövaren.

I många fall kan det vara svårt att anmäla någon som man har en relation till. Det kan även vara svårt att själv veta ifall det verkligen klassas som våldtäkt, om det inte varit hot och våld involverat. För det kan vara så att offret på något sätt känt av ett outtalat hot eller känt sig tvingad till akten av någon annan anledning.

Våldtäkt med hot eller misshandel

Inom området våldtäkt finns även det som kan vara lättare att definiera och även att få en dom inom, och det är ifall det förekommit övrigt våld i samband med våldtäkten. Den typen av våldtäkt kan också ske när det gäller någon som offret känner. Men det är även vanligt när det gäller våldtäkter där offret blir påhoppat av en okänd person.

Den som blir misstänkt för våldtäkt, utan att känna offret, kan förhoppningsvis bli fälld för att det kommit något dna från förövaren på offret under själva brottet. Och eftersom det kan vara svårt att veta vem förövaren är, när offret inte känner förövaren sedan tidigare, så kan även dna vara det som friar ifall fel person blivit misstänkt.

Kategorier
Juridik

Privatdetektiv Stockholm – få klarhet i ärendet

Har du funderingar kring din partners plötsliga intresse över att arbeta övertid? Misstänker du att någonting olagligt sker i dina affärslokaler då du inte är på plats? Har du en misstanke om att en granne håller på med någonting kriminellt? Allt detta kan du skingra frågetecknen kring genom att anlita en privatdetektiv i Stockholm.

En privatdetektiv är expert på att reda ut olika situationer och han gör detta på ett både smakfullt och diskret sätt. Det senare är viktigt – visar sig dina misstankar vara ogrundade efter en utredning av den privatdetektiv i Stockholm du anlitat så kan du fortsätta som vanligt och andas ut. Ingen behöver få veta någonting om att du anlitat en privatdetektiv – livet fortsätter och där den enda skillnaden är att du numera vet att allt är som det ska vara.

Vanligt att anlita en privatdetektiv i Stockholm för otrohet

Ser man till olika användningsområden för en privatdetektiv så handlar det mesta om mer privata ärenden där privatpersoner har misstankar om att man exempelvis blir bedragen. Svartsjuka är ett gift, men i många fall så handlar det också om att de finns fog för dessa tankar. Det kan vara extremt svårt att avslöja och röja en otrohetsaffär på egen hand, men genom att anlita en privatdetektiv så ges man väldigt goda möjligheter i att göra detta.

Skulle du misstänka att din partner är otrogen så kan du med fördel anlita en privatdetektiv i Stockholm för att råda bot på kring huruvida dina misstankar stämmer – eller om dina känslor är ogrundade och något för dig att arbeta med i framtiden. Det som sker är ofta att en privatdetektiv – eller flera stycken sådana – i Stockholm jobbar med övervakning: de följer din partner, dokumenterar vad hen gör genom exempelvis fotografier samt ser över vilka hen träffar – och vad dessa är för personer. Det behövs sällan mer än någon eller några veckor innan klarhet i ett sådant ärende kan ges.

Viktigt är även att poängtera följande: oavsett varför man väljer att anlita en privatdetektiv så handlar det ofta om situationer som kan bli både hotfulla och farliga för en lekman. Genom att ta professionell hjälp så kan känslorna hanteras bättre och den direkta – farliga – konfrontationen kan undvikas.