Kategorier
Våldtäkt

Misstanke om våldtäkt

Ett av de grövre brotten i brottsbalken är våldtäkt. Men det är samtidigt ett brott som ibland kan vara svårt att bevisa. Eller motbevisa, om man är misstänkt.

De flesta våldtäkter sker av någon som offret känner. Det kan vara någon närstående, som en före detta partner eller nuvarande partner. Men också en vän, släkting eller någon som man på annat sätt umgås med kan vara förövaren.

I många fall kan det vara svårt att anmäla någon som man har en relation till. Det kan även vara svårt att själv veta ifall det verkligen klassas som våldtäkt, om det inte varit hot och våld involverat. För det kan vara så att offret på något sätt känt av ett outtalat hot eller känt sig tvingad till akten av någon annan anledning.

Våldtäkt med hot eller misshandel

Inom området våldtäkt finns även det som kan vara lättare att definiera och även att få en dom inom, och det är ifall det förekommit övrigt våld i samband med våldtäkten. Den typen av våldtäkt kan också ske när det gäller någon som offret känner. Men det är även vanligt när det gäller våldtäkter där offret blir påhoppat av en okänd person.

Den som blir misstänkt för våldtäkt, utan att känna offret, kan förhoppningsvis bli fälld för att det kommit något dna från förövaren på offret under själva brottet. Och eftersom det kan vara svårt att veta vem förövaren är, när offret inte känner förövaren sedan tidigare, så kan även dna vara det som friar ifall fel person blivit misstänkt.