Kategorier
Allmänt

När det oväntade inträffar

Att man på något sätt skulle bli inblandad i ett brott är inte något de flesta ens kan föreställa sig. Om man ändå en dag skulle stå där behöver man en trygg advokat vid sin sida. Oavsett skuld.

Vårt rättssystem bygger på att ingen skall anses vara skyldig till ett brott förrän det bevisats. Det är alls inget unikt utan de flesta system bygger på samma princip. Vad som skiljer sig åt i olika länder är hur man kommer fram till ansvarsfrågan, vad lagen anser är ett brott, och vem som har sista ordet vad gäller skuldfrågan.

Många som hör ordet “brott” tänker per automatik på våld, men ett brott kan vara så mycket annat än just ett våldsbrott. I själva verket är det ofta så. Det kan handla om bedrägeri eller skattebrott eller stöld. Det kan vara narkotikabrott eller sexualbrott. Brottmål innefattar många olika rättsområden.

Hur fungerar det med juridisk hjälp?

Är du anklagad för ett brott eller har du blivit utsatt för ett brott? Då bör du snarast ta kontakt med en bra advokatfirma med lång erfarenhet. Olika firmor har olika inriktning så se till att den firma du kontaktar har rätt kompetens.

Om du är brottsanklagad följer din advokat dig från början till slutet av processen. Om du blivit utsatt för ett brott är din advokat ditt målsägarbiträde och stöttar dig vid rättegång och eventuella skadeståndskrav. Slutligen finns speciella advokater som agerar för brottsutsatta barn som naturligtvis behöver speciella hjälpinsatser. Ta kontakt med en bra advokatfirma idag!