Kategorier
Allmänt

Svåra livsval blir enklare med rätt stöd

När man hamnar i en situation där man ser en vårdnadstvist som den enda vägen framåt är livet inte enkelt. Stress ger press och kunskaper och styrka behövs. Var hittar du det stöd du behöver?

Otaliga människor befinner sig i samma situation som dig. Det hjälper förstås inte dig personligen men det kan finnas en tröst i att veta att man inte är ensam. Idag är tyvärr vårdnadstvister vardag för många. De ambitioner och de mål man haft i ett förhållande är borta. Det samarbete med den andra föräldern du hoppats på fungerar inte alls.

I denna situation är det dags för förändring. Om du gjort bedömningen att samarbete inte fungerar kan du inleda en vårdnadstvist. Det viktigaste i alla sådana situationer ska vara det aktuella barnets välbefinnande. Ibland är enskild vårdnad ett bättre alternativ.

Hur fungerar en vårdnadstvist?

Det första man behöver göra är att kontakta en jurist, gärna en som har lång erfarenhet av liknande mål. Ett juridiskt ombud som står på din sida och kan proceduren och vet hur systemet fungerar är helt ovärderlig.

I en situation som denna är det alltid, enligt FN:s barnkonvention, barnets bästa som är i fokus, inte vad föräldrarna tycker. Därför spelar barnets ålder roll – äldre barn kan uttrycka en egen vilja och den ska respekteras. Så även yngre barns, givetvis, men där finns svårigheter av annat slag.

Kostnaden för en vårdnadstvist behöver inte vara ett hinder. Försäkringar kan betala rättshjälp. Om du behöver stöd ska du ta kontakt med advokat.