Kategorier
Allmänt

Vad är en bodelning?

Vid separation, skilsmässa och när någon av parterna avlidit, kan man ibland behöva göra en bodelning. Det innebär att man delar upp det som man tillsammans har ägt under tiden man levt ihop.

En bodelning skiljer sig lite åt beroende om man varit sambos, gifta eller om den görs för att en av parterna har avlidit. Vid en bodelning för sambo omfattas man av sambolagen och inte äktenskapsbalken. Det betyder att all egendom som man har införskaffat under den tid som man har bott ihop och varit sambos ska delas lika. All annan egendom som man hade innan man flyttade ihop är enskild egendom. Har man däremot ingått ett samboavtal där det står hur den gemensamma egendomen ska delas upp vid en separation är det samboavtalet som gäller och man kan inte begära en bodelning vid separation.

En bodelning skiljer sig åt mellan sambos, gifta och avliden

Vid en skilsmässa ska man göra en bodelning utifrån äktenskapsbalken vilket innebär att all egendom ska delas mellan makarna. När man gifter sig blir normalt all egendom gemensam om man inte har skrivit ett äktenskapsförord som säger annat. Ett äktenskapsförord står alltid över äktenskapsbalken. Även när en maka eller make avlider ska det göras en bodelning. Men till skillnad från vid en skilsmässa eller separation mellan sambos är det ofta flera parter inblandade som barn, arvingar och personer som finns med i ett testamente. Det är viktigt att man reder ut vad som gäller så att det inte uppstår problem senare eller att andra arvtagare ställer krav i efterhand.