Kategorier
Allmänt

Att reda ut ett arv

Det sista man behöver när ett dödsfall inträffat är oenighet. Ändå är det inte ovanligt att det sker. Det är ofta starka känslor närvarande när någon går bort. Då är det viktigt med fakta.

Trots att man i många fall är något förberedd på ett dödsfall går det ändå inte att fullt ut förbereda sig. När en människa är borta tillkommer det dessutom ett stort antal praktiska frågor. Frågor och problem man aldrig funderat över kan komma upp. Det kan låta krasst att ens fundera över ägodelar och liknande, men det är ändå saker som behöver tas om hand och hanteras. Det kan tyvärr också bli så att man inte är helt överens inom släkt och familj efter ett dödsfall. Enklast och bäst ställer sig saken om man i god tid och under odramatiska förhållanden tagit kontakt med advokater som är specialiserade på arvsrätt.

Vad är det som gäller?

I Sverige finns ett begrepp som heter arvsordning och i grunden är det denna som bestämmer vem som ska ärva någon och hur mycket. Vissa saker kan inte ens ett testamente ändra på. Vet man med sig att det finns saker som behöver ordnas ska man ändå ordna upp sina affärer och låta en juridiskt kunnig person upprätta ett testamente. Många glömmer t.ex. att en sambo inte ärver något alls oavsett att man sammanlevt i många år. Vill man ändra på den saken behöver man kontakta advokat. En advokat kan hjälpa dig att göra oklarheter klara, så kontakta en advokatbyrå.