Kategorier
Allmänt

Mycket på spel vid misstänkt narkotikabrott

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige. Det är ett lagbrott som ofta får flera sociala konsekvenser utöver de juridiska. Om du är misstänkt kan du behöva stöd av en advokat.

Det finns brott och så finns det brott. Hur vi ser på vad som är lagligt och olagligt är ofta ett politiskt resultat av tradition och historia. Det kan vara oerhört svårt att bryta en inslagen väg som samhället har haft under väldigt lång tid. Hur vi generellt ser på narkotika i Sverige är ett exempel på det, både ur ett socialt och juridiskt perspektiv. Förutom att ett missbruk kan leda till destruktiva sociala konsekvenser som förlorat umgänge, problem med att behålla varaktiga relationer, ekonomiska svårigheter och såklart hälsomässiga bekymmer kan det också få tuffa juridiska följder. Sverige har en, jämfört med många andra länder, mycket tuff narkotikapolitik som också påverkar hur vi ser på narkotikabrott. Man kan förvänta sig relativt hårda straff även för mindre bruk och innehav.

Fängelse upp till tio år

För den som är misstänkt för narkotikabrott står med andra ord mycket på spel, oavsett om det handlar om mindre mängder innehav eller personligt bruk. Även ett narkotikabrott klassat som ringa kan ge dig upp till sex månader i fängelse, medan synnerligt grovt narkotikabrott kan ge fängelse i hela tio år.

När så mycket står på spel bör du inte stå ensam i rättssalen. Som misstänkt eller åtalad har du alltid rätt till en försvarsadvokat. Utnyttja den rättigheten. Svensk lag är komplicerad och mycket tolkningsbar. Man behöver stöd av någon som vet vad man gör. Du har för mycket att förlora på att inte ta hjälp av en bra advokat.

Rätt argument i rätt forum

Det finns en debatt i Sverige om att förändra narkotikapolitiken. Somliga vill släppa all narkotika fri medan andra hävdar att det bör finnas en statligt reglerad marknad för “lättare” droger, som till exempel hasch eller marijuana, ungefär som Systembolaget med alkohol. Man menar att det skulle förändra stigmatiseringen av narkotikabruk.

Oavsett vilken sida man står på i den debatten är det dessvärre inga argument som du kan ta med dig in i rättssalen och tro att det kommer hjälpa din sak. Där och då behöver du förhålla till det som är – nämligen att narkotika är olagligt och du behöver argumentera för din oskuld. Det är inte där du förändrar lagen. Gör det bästa du kan av situationen som pågår. Läs mer om narkotikabrott på denna hemsida: narkotikabrott.nu