Kategorier
Allmänt

Så hittar du rätt advokat

Så hittar du rätt advokat. Att hamna i en prekär situation kan komma att kräva professionell hjälp. Detta oavsett om man hamnar i en ekonomisk tvist, om en tvist inom familjerätt eller om man misstänks för något typ av brott. Att ha en jurist – eller, som vid det senare exemplet – en advokat vid sin sida ger större möjligheter och en trygghet som kommer att behövas. Frågan är hur man hittar rätt advokat?

Helt enkelt är det inte. Det finns många faktorer som spelar in kring hur man ska välja advokat. Beroende på vad man exempelvis är misstänkt för typ av brott så bör också advokatens erfarenhet och kunskap matcha detta. Det vill säga: du ska söka en advokat med erfarenhet och kunskap mot det du behöver hjälp med. Ett tips är att gå i på Advokatsamfundets hemsida och använda den söktjänst de tillhandahåller.

Behöver du hjälp av en advokat i exempelvis Jönköping och där du misstänks för ett ekonomiskt brott så kan du också använda dessa sökord och därefter få ett antal namn/byråer föreslagna för dig. Det går naturligtvis även att använda Google för att hitta rätt advokat.

Hitta en erfaren advokat

Att välja en advokat handlar mycket om att hitta rätt personkemi. Du som klient ska dels trivas med den advokat du anlitar och dels också känna att du tryggt kan lägga ditt eget försvar i dennes händer. Lyhördhet är en nyckel i detta. Många upplever att de inte får komma till tals och att deras egna infallsvinklar och förslag blir negligerade i sammanhanget. Man upplever att advokaten kör sitt eget race oavsett.

Det handlar här om en balansgång: advokaten har kunskap, utbildning och erfarenhet som man själv saknar. Men, för den sakens skull så måste advokaten också verka för varje klients bästa och därmed så ska också klienten känna ett förtroende.

Personkemi är ytterst viktigt och ännu viktigare blir detta om det handlar om allvarligare typer av brott. Där kommer advokaten att, till mångt och mycket, vara den enda egentliga kontakt man har med omvärlden. Då är det också väldigt viktigt att man även kan tala om annat än det som primärt rör det specifika målet.

Vem betalar advokaten och juristen?

Är man misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare. En sådan och dennes arvode bekostas av statliga medel – detta för att säkerställa att alla misstänkta får en chans till bästa möjliga försvar och en rättvis prövning. Skulle man bli frikänd så betalar man ingenting. Blir man däremot dömd för det brott man misstänks för så kan man – delvis eller fullt ut – blir ersättningsskyldig.

Mindre företeelser och tvister kan komma att bekostas av det egna rättsskyddet. Detta är inkluderat i hemförsäkringen och det är därmed också ytterst individuellt. Hur mycket som ingår – hur högt taket är – baseras på vilket försäkringsbolag samt vilken typ av hemförsäkring man har. Det bör man ha koll på!

Om man saknar hemförsäkring och således också rättsskydd så kan man söka rättshjälp. Det är emellertid långt ifrån säkert att denna ansökan beviljas. Detta då den utgår från hur den ekonomiska situationen hos den sökande ser ut. Många hamnar i kläm gällande detta. Å ena sidan tjänar man lite för mycket för att beviljas rättshjälp, men å andra sidan så är man inte berättigad ett rättsskydd – detta då man exempelvis kanske saknat en hemförsäkring i obruten tid under – som många försäkringsbolag kräver – två års tid. Det är ett problem som många kräver en lösning på. Alla har rätt till ett juridisk ombud/advokat och så säker och rättvis prövning som möjligt.